Şahıs Belgeleri Tercümesi

tercüme dilleri

Özellikle Vize Başvurularında, Evlilik İşlemlerinde, Eğitim alanında, Yabancı uyruklu Şahısların resmi makamlarda işlem yapmaları sırasında, istenilen belgelerin tercüme işlemi çok çeşitli olup yine Yeminli Tercüman tarafından çevirilmesi gerekmektedir.

Örnek belgeler,

 • Pasaport tercümesi
 • Diploma tercümesi
 • Doğum belgesi tercümesi
 • Nüfus kayıt örneği tercümesi
 • Transcript tercümesi
 • Maaş bordro tercümesi
 • Tapu tercümesi
 • İkametgah-yerleşim yeri tercümesi
 • Sabıka kaydı tercümesi
 • Mahkeme kararı tercümesi
 • Vekaletname tercümesi
 • Muvafakatname tercümesi
 • Taahhütname tercümesi
 • Evlilik cüzdanı tercümesi
 • Mernis evlendirme bildirimi tercümesi
 • Aşı kartı tercümesi
 • Sigorta poliçe tercümesi
 • Terhis Belgesi tercümesi
 • Eğitim sertifika tercümesi
 • V.b.