Ticari Tercüme

Her dilde, her konuda ticari belgelerinizin tercüme ve çevirileri konusunda vediğimiz tercüme hizmetimizdir.

Ticari Çeviri Uzmanlık Alanlarımız:
• Resmi gazete çevirisi
• İmza sirküleri çevirisi
• Mükellefiyet yazısı çevirisi
• Ticari ve Finansal Rapor çevirisi
• İhale çevirisi
• Tutanak çevirisi
• Ekonomik metin çevirisi
• Araştırma çevirisi
• Bankacılık evrakları çevirisi
• Ticari yazışma çevirisi
• Proje metni çevirisi
• Kurumsal evrak çevirisi
• Muhasebe tabloları çevirisi
• Mukavele çevirisi
• Bilânço çevirisi
• Distribütörlük anlaşması çevirisi
• Gelir ve gider tablosu çevirisi
• Lisans anlaşması çevirisi
• Finansal evrak çevirisi
• Banka raporları çevirisi
• Sigorta poliçesi çevirisi
• Firma Tanıtım Yazıları
• Şirket İçi Eğitim Dökümanları çevirisi
• Broşür, Reklam Tercumeleri
• Duyurular
• Dergi Çevirisi
• Basın Haberleri
• Bültenler
• Makro Ekonomik Anket Çevirisi
• Öz Sermaye Araştırma Çevirisi
• Yatırım ve Pazarlama Çevirisi
• Prospektüsler
• Uluslararası Taahhütler
• Fizibiliteler
• Taahhüt çevirisi
• Nakliye ve Gümrük Evrakları 

v.b yazışma tercümeleri, konularında uzman tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.